Referenser

Vi kan varmt rekommendera Jens och hans bolag 360 grader till att ta hand om och driva byggnadsprojekt av större och mindre omfattning. Jens tog på sig det övergripande projektledningsansvaret, allt inköp, samtliga byggnads och snickeriarbeten inklusive våtrum osv. för färdigställande av vårt nya hem i Saltsjö Boo. Vi har med stort förtroende lämnat projektet i hans händer och resultatet har blivit helt enastående. Vi är mycket nöjda med kvalitetsnivån i arbetet och det sätt som projektet drivits. Jens har med sitt mycket goda lokala nätverk av duktiga kollegor inom El, VVS osv. visats sig ha både resurser och kompetens att genomföra vårt mycket omfattande byggprojekt. Hela projektet har drivits med personligt engagemang och en mycket hög service nivå. Byggprojektet har varit omfattande från ett ca 6 år avstannat byggprojekt (med alla problem det innebär!) med grund och ytterväggar till ett färdigställt hem av mycket hög klass med genomgående hög kvalitetsnivå. Jens och hans kollegor har verkligen visat på en hög kreativitet och problemlösningsförmåga.
Vi är helnöjda och kan verkligen rekommendera Jens och hans bolag 360 grader för nya spännande uppdrag.

Kjell-Arne Lindbäck 070 5749994
Elisabeth Lindgren 070 5851792

Kolla in offerta:
för fler omdömen